html5 templates

Radca prawny Aleksandra Włodarczyk świadczy kompleksową obsługę prawną klientów indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych poprzez kancelarię prawną BWHS Bartkowiak Wojciechowski Hałupczak Springer sp. k. w Warszawie. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, pomagamy wybrać najbardziej korzystne i skuteczne rozwiązania.

WIODĄCE DZIEDZINY SPECJALIZACJI

 • SPORY SĄDOWE
  Reprezentacja klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach: cywilnym, administracyjnym, karnym, a także w postępowaniach mediacyjnych oraz arbitrażowych. Reprezentacja obejmuje kompleksowe przygotowanie i prowadzenie sprawy na każdym jej etapie, w tym poradę prawną bądź sporządzenie opinii prawnej, sporządzanie pism procesowych, udział w rozprawach, egzekucję orzeczeń oraz prowadzenie negocjacji ugodowych.
 • PRAWO CYWILNE
  Kancelaria specjalizuje się w szczególności w sprawach dochodzenia odszkodowań i zadośćuczynień po wypadkach komunikacyjnych, błędach medycznych, za naruszenie dobrego imienia, dóbr osobistych i innych oraz w sprawach roszczeń wynikających z zobowiązań.
 • PRAWO UMÓW
  Sporządzanie i analiza umów, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznania i odpowiedniego zabezpieczenia potencjalnych ryzyk związanych z realizacją umowy, a także sporządzanie regulaminów, wzorów dokumentów i innych.
 • PRAWO RODZINNE I SPRAWY NIELETNICH
  Kompleksowa pomoc prawna przy regulacji stosunków osobistych i majątkowych: sprawy o rozwód i separację, o alimenty, o wykonywanie, ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej, o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, o ustalenie kontaktów z dzieckiem lub wnukiem, a także o podział majątku wspólnego.
 • PRAWO KARNE
  Pomoc prawna na wszystkich etapach postępowań karnych, karno-skarbowych oraz wykroczeniowych, począwszy od postępowania przygotowawczego aż do postępowania wykonawczego. Kancelaria zajmuje się reprezentacją pokrzywdzonych przestępstwem, którzy chcą dochodzić swoich praw, a także podejrzanych o popełnienie czynu zabronionego.
 • WINDYKACJA NALEŻNOŚCI
  Przygotowanie i złożenie pozwu o zapłatę, sprzeciwu od nakazu zapłaty, zarzutów do nakazu zapłaty, pozwu i sprzeciwu do e-sądu, reprezentacja przed sądem, wezwanie do zapłaty i inne pisma procesowe, windykacja przedsądowa oraz negocjacje i zawarcie ugody.
 • OBSŁUGA KORPORACYJNA FIRM
  Zakładanie spółek, pomoc w wyborze optymalnej formy działalności, przekształcenia, obsługa prawna organów spółek, przygotowywanie projektów dokumentów, udział w posiedzeniach, doradztwo prawne i udział w negocjacjach, bieżące doradztwo prawne, porady prawne, opinie.
 • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  Obsługa prawna zamawiających i wykonawców na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przygotowanie i złożenie odwołania do KIO, przystąpienie do postępowania przed KIO. 
 • PRAWO BUDOWLANE
  Obsługa prawna procesu budowlanego na każdym etapie – obsługa wykonawców i inwestorów, sporządzanie i analiza umów o roboty budowlane, prace projektowe, umów podwykonawczych, pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę, warunków zabudowy, planu zagospodarowania i innych zezwoleń.
 • RODO
  Ocena ryzyka, przygotowywanie dokumentów, opiniowanie umów powierzenia oraz udzielanie opinii prawnych i rekomendacji dotyczących procesów przetwarzania danych osobowych oraz zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa.
Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Włodarczyk

Motorowa 6B/4
04-035 Warszawa

E-mail:

aleksandra@wlodarczyk-radca.pl

Telefon:

+48  604 895 414