Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z klientem, z uwzględnieniem stopnia zawiłości sprawy oraz szacunkowego nakładu pracy.

Wynagrodzenie godzinowe
Przy tej formie rozliczenia, wynagrodzenie zależne jest od ilości godzin poświęconych na pracę kancelarii w przyjętym cyklu rozliczeniowym, np. w cyklu miesięcznym. Na koniec każdego okresu rozliczeniowego, klient otrzymuje dokładne zestawienie czynności wykonanych na jego rzecz oraz czasu, jaki był niezbędny do ich wykonania.

W przypadku stałej obsługi prawnej przedsiębiorców wynagrodzenie godzinowe może być łączone z wynagrodzeniem ryczałtowym. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego klient ma zapewnioną określoną ilość godzin obsługi prawnej miesięcznie, zaś po przekroczeniu limitu, dodatkowe godziny zostają rozliczone według ustalonej stawki godzinowej. Dokładny sposób rozliczenia określa umowa.

Wynagrodzenie ryczałtowe
Ta forma rozliczenia obejmuje jednorazową opłatę z tytułu świadczonej usługi, bez względu na czas konieczny do jej wykonania. Dokładny zakres usługi zostanie określony w umowie. Wysokość wynagrodzenia będzie zależeć od przewidywanego nakładu pracy w konkretnym przypadku.

Success fee
Ta forma wynagrodzenia stosowana jest łącznie z wynagrodzeniem ryczałtowym, które jest wtedy odpowiednio niższe. Dodatkowe wynagrodzenie jest zależne od wygranej w konkretnej sprawie (np. procent od zasądzonej przez sąd na rzecz klienta kwoty). Tego typu wynagrodzenie kancelaria proponuje zwłaszcza w sprawach odszkodowawczych oraz windykacyjnych.

Porada prawna i opinia prawna
Koszt udzielenia jednorazowej porady prawnej jest zwykle ustalany ryczałtowo, z góry i zależy od stopnia skomplikowania zagadnienia prawnego. Minimalny koszt porady prawnej to 100 zł + VAT (obecnie 23 %). W przypadku zlecenia prowadzenia sprawy, której porada dotyczyła, klient nie będzie ponosił jej kosztów. Minimalny koszt sporządzenia opinii prawnej to 250 zł+ VAT (obecnie 23 %).

Koszty sądowe
Przed wdaniem się w spór sądowy, klient otrzymuje szacunkowy wykaz opłat i wydatków sądowych związanych z udziałem w postępowaniu, które będzie musiał ponieść. Dodatkowo zostanie wykonana analiza, czy istnieją przesłanki do wystąpienia z wnioskiem do sądu o zwolnienie z kosztów sądowych w całości lub części.

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Włodarczyk

Motorowa 6B/4
04-035 Warszawa

E-mail:

aleksandra@wlodarczyk-radca.pl

Telefon:

+48  604 895 414