free site templates

Polityka prywatności

Szanowni Państwo, administratorem pozyskanych danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Włodarczyk, ul.A. Motorowa 6B/4, 04-035 Warszawa. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest radca prawny Aleksandra Włodarczyk (aleksandra@wlodarczyk-radca.pl).


Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług prawnych przez Kancelarię na podstawie zawartej umowy, bądź zgody osoby, której dane dotyczą. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie osoby trzecie świadczące na rzecz Kancelarii usługi (np. kurierzy, poczta polska), bądź współpracujące z Kancelarią. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania usługi lub do momentu wycofania zgody, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.


Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych, które jej dotyczą, narusza przepisy RODO.


Podanie danych osobowych jest dobrowolne, natomiast niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem zrealizowania celu, dla którego dane są lub mają być przetwarzane.

Kancelaria Radcy Prawnego Aleksandra Włodarczyk

Motorowa 6B/4
04-035 Warszawa

E-mail:

aleksandra@wlodarczyk-radca.pl

Telefon:

+48  604 895 414